Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό ζωγραφικής


To Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, διοργανώνει Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό ζωγραφικής - κολάζ για μαθητές Δημοτικού με την ευκαιρία του εορτασμού του έτους δασών και με τίτλο: « Το δένδρο που αγαπώ»
ΣΤΟΧΟΣ
Να ανακαλύψουν οι μαθητές την πλούσια φυτική βιοποικιλότητα που υπάρχει στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Οι μαθητές θα αποτυπώσουν εικαστικά ένα δένδρο από ένα ελληνικό δάσος. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί έναυσμα για την αναζήτηση και κατανόηση των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και ο τίτλος του αποτελεί προτροπή για την προστασία του τόσο σημαντικού αυτού εθνικού μας κεφαλαίου.

Η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη ποικιλία δασών, τα οποία, παρά την υποβάθμισή τους, διατηρούν τη φυσική τους σύνθεση και προσδίνουν την σφραγίδα τους στη φυσιογνωμία κάθε τοπίου στο οποίο συμμετέχουν.
Με τη σημερινή αστικοποίηση του πληθυσμού, με τα γνωστά προβλήματα ρύπανσης, την ανάπτυξη της βιομηχανίας χωρίς την ιδιαίτερη φροντίδα περιορισμού των ρυπογόνων επιδράσεών της και την εντατικοποίηση της γεωργίας, με την συχνά αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, το δάσος αποτελεί το μόνο τμήμα κάθε χώρας που είναι απαλλαγμένο από ρυπογόνες πηγές.
Επίδραση του δάσους στο έδαφος: κάθε χρόνο στην Ελλάδα χάνονται στη θάλασσα από τη διάβρωση 86 εκατομμύρια κυβικά μέτρα γόνιμου εδάφους, ίσου με ένα νησί στο μέγεθος της Πάτμου. Μόνο το δάσος συγκρατεί το νερό της βροχής και περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους.
Επίδραση του δάσους στο νερό: η Ελλάδα έχει έλλειμα νερού πολλά εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μόνο το δάσος μπορεί να συγκρατήσει το νερό της βροχής, εμπλουτίζοντας τις υπόγειες δεξαμενές και τις πηγές.
Επίδραση του δάσους στις καλλιέργειες: με την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τις πλημμύρες η εθνική οικονομία εξοικονομεί μεγάλα ποσά. Μόνο το δάσος μπορεί να σταματήσει τις πλημμύρες.
Επίδραση του δάσους στο περιβάλλον και στην υγεία: το δάσος μετριάζει τις ακραίες θερμοκρασίες και συμβάλλει στη δημιουργία υγιεινού κλίματος. Το δάσος φιλτράρει τον αέρα, εμποδίζει την αναστροφή των θερμοκρασιών στην ατμόσφαιρα και τη δημιουργία «νέφους», περιορίζει την ηχορύπανση, μειώνει κατά πολύ την ραδιενέργεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: