Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Η ανάπλαση της Πλατείας Ευαγγελίστριας, αν και είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή της Ν. Ιωνίας, επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από αντιδράσεις περιοίκων. Οι καταστηματάρχες της περιοχής θεώρησαν, πως οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που πρότεινε η μελέτη, θα επέφεραν μείωση στην εμπορική κίνηση.Η ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χωρών σκοπό έχει να βελτιώσει την εικόνα της πόλης και να προσφέρει καλύτερη ποιότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Με αυτή τη λογική θεωρώ, πως κινήθηκε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Θα ήθελα όμως να επισημάνω πως υπάρχουν χώροι που αποτελούν τοπόσημα ή πολεόσημα για κάθε πόλη, δηλαδή συνδέονται άμεσα με την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης, σημεία αναφοράς και ταυτότητας. Αυτοί οι χώροι πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας και οι τυχόν νέες αισθητικές παρεμβάσεις δε θα πρέπει να αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του τοπίου. Η πλατεία της Ευαγγελιστρίας αποτελεί πολεόσιμο και νομίζω πως η αρχική μελέτη δεν το είχε λάβει υπόψη.
Ως πολίτες έχουμε δει να γίνονται παρεμβάσεις και αναπλάσεις, όπου το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαίωσε σε βάθος χρόνου την απόφαση, π.χ. Πλατεία Ελευθερίας, στο Βόλο, με το πολύπαθο δαπανηρό σιντριβάνι της.
Πιστεύω, ότι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική ενημέρωση όχι μόνο από την ομάδα αρχιτεκτόνων και τεχνικών υπηρεσιών που αναλαμβάνουν το κάθε έργο, αλλά και από διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από αρχιτέκτονα, πολεοδόμο, ανθρωπολόγο, ιστορικό, κοινωνιολόγο, περιβαλλοντολόγο κ.α. Γιατί σε τελική ανάλυση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους αρχιτέκτονες και τους πολιτικούς μηχανικούς, για την κακοποίηση και υποβάθμιση του αστικού τοπίου φέρνουν και αυτοί μεγάλη ευθύνη και οι τυχόν πολιτικές αποφάσεις στηρίχτηκαν στις δικές τους εισηγήσεις.
Ως Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας, την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, συμφώνησα στην τροποποιημένη μελέτη που έφεραν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, διότι διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια της πλατείας (κυκλική κυκλοφορία). Σε καμιά περίπτωση κατά την ταπεινή μου γνώμη, η απόφασή μας αυτή (ομάδα πλειοψηφίας) δεν αποτελεί κόλαφο για τους δύο στενούς συνεργάτες του Δημάρχου Η. Ξηρακιά και Π. Μαβίδη, όπως γράφτηκε σε μερίδα του τύπου, αλλά τουναντίον αποδεικνύει τη διάθεσή μας να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν τα έργα που σχεδιάστηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Είναι θετικό να γίνονται αναθεωρήσεις, όταν αποβλέπουν και έχουν αποδέκτες το κοινωνικό σύνολο, την ταυτότητα της πόλης και όχι συντεχνιακά μικροσυμφέροντα. Είναι καιρός ως πολίτες να συναισθανθούμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στην πόλη μας, ώστε να την προστατεύουμε και να επιζητούμε την ανάπτυξή της με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας.
Ας πάψουν κάποιοι να διαμαρτύρονται για το αυτονόητο που πράττει η Δημοτική Αστυνομία… και ορισμένοι λιβελογράφοι να στηρίζουν τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές.
Θέλουμε πόλη φιλική στον πεζό, στον ποδηλάτη, στο παιδί. Θέλουμε πόλη με ελευθέρους χώρους απαλλαγμένους από την παρουσία του αυτοκινήτου, σημεία αναφοράς και πολιτισμικής ταυτότητας που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους.
Το άρθρο 24 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα σε ένα περιβάλλον υγιεινό και οικολογικά ισορροπημένο, ως προϋπόθεση της ανθρώπινης ζωής και υγείας αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εκφραζόμενης ως απαίτηση για ποιότητα ζωής, αλλά και ως αγαθό με αυτοτελή αξία για τον άνθρωπο. Ο πολίτης θεμελιώνει σ’ αυτό αξιώσεις πληροφόρησης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον.
Και η νέα Δημοτική Αρχή μας θέλει ενεργούς και ενημερωμένους πολίτες που γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας αλλά και τις υποχρεώσεις μας.
Σημείωση: Η παρούσα ανάρτηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ταχυδρόμος" του Βόλου, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: